Dolgozóink

Sátory Károly
főigazgató, fizikatanár

Oláhné Németh Mónika
főigazgató-helyettes, matematika- és fizikatanár

Kacziba Éva
intézményegység-vezető (művészeti), hegedűtanár

Torma-Hasza Mónika
intézményi lelkész

Kristóf Kontantína Mercédesz
gazdasági ügyintéző

Senyei-Molnár Anna
gazdasági ügyintéző

Zsilkóné Somogyi Zita
gazdasági ügyintéző

Bolla Norbertné
iskolatitkár

Kovács Gyula
karbantartó

Badicsné Dobai Edit
angol nyelvtanár

Bak Orsolya
zongoratanár, korrepetítor

Bognár Rita
zongoratanár

Borsos Beatrix
ének-zene tanár, szolfézs, szintetizátor tanár

Csárics Sándorné
zongoratanár

Dalos Tibor
osztályfőnök 7.a osztály, történelem- és földrajztanár

Fekete-Tóth Bianka
néptánc-oktató

Ferencz Ágnes
angol nyelvtanár, napközis tanár

Ferenczy-Horváth Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens

Gálosné Kemény Ivette
tanító, osztályfőnök 3.b

Gömbös Katalin
evangélikus hitoktató, fejlesztőpedagógus, könyvtáros

Gulyás Judit
osztályfőnök 8.b osztály, testnevelőtanár

Hajósné Molnár Hajnalka
osztályfőnök 6.b osztály, biológia- és kémiatanár, természetismeret-tanár

Harangozó Marcell
rendszergazda

Horváth Eszter
tanító 2.b, informatika műveltségi terület, médiafelelős

Horváth Melitta 
tanító, 1.a

Hotzi Péter

fúvóstanár

Imréné Kudler Szilvia

tanító, 1.b, német- nyelvtanár

Kerti Áron
fúvóstanár

Kiss Barna
fúvóstanár

Kiss Diána
pedagógiai asszisztens

Kovács Andrea
osztályfőnök 5.a, német nyelvtanár

Kovács Szabolcsné
tanító (GYES)

Kővári Réka
néptánc-oktató

Kósáné Sipos Rita
római katolikus hitoktató

Majorné Harkai Orsolya
osztályfőnök 6.a, magyar nyelv- és irodalomtanár

Menczinger Tamás
evangélikus hitoktató

Menyhárt Izabella
tanító 1.a, angol nyelvtanár, munkaközösségi vezető

Mesterházy Csilla
osztályfőnök 2.b, tanító , fejlesztőpedagógus

Molnár Péter
néptánc-oktató

Nagy Szilvia
tanító 3.b, angol nyelv műveltségi terület

Nagyné Petró Judit
pedagógiai asszisztens

Nagy-Szabó Viktória
osztályfőnök 4.b, tanító

Némethné Németh Tímea
tanító 4.a, német nyelv műveltségi terület

Pál Ferenc

tanár, állampolgári ismeretek

Péter Petra
tanító, 3.a

Péchy Zoltán
technika-fizika tanár, napközis tanár

Pintér Julianna
osztályfőnök, tanító 3.a

Podlaviczki -Pápai Bettina

tanító, német nyelv műveltségi terület (GYES)

Rác Gábor
hegedűtanár

Schmallné Csákvári Gyöngyi
osztályfőnök, tanító 2.a, biológia- és földrajztanár

Simkó Zsuzsanna
zongoratanár

Soósné Poór Katalin
hegedűtanár 

Szabó-Ambrus Eszter
tanító 2.a

Szabóné Nagy Eszter
osztályfőnök, tanító 4.a, fejlesztő pedagógus

Szombathelyi Noémi
tanító (GYES)

Takács Ilona
osztályfőnök 7.b osztály, matematika- és rajztanár, kézműves kultúra oktató

Tinicsné Berta Brigitta
osztályfőnök , tanító 1.b

Tomcsányi -Kovács Szilvia
osztályfőnök 8.a, magyar nyelv- és irodalomtanár, drámapedagógus, ének-zene tanár, hon és népismeret tanár

Dr. Tóthné Gősi Enikő
osztályfőnök 5.b, német-matematika tanár, munkaközösség vezető

Tóthné Békefi Eszter
tanító (GYES)

Tóth Zsolt
testnevelőtanár

Tőke Katalin
tanító 4.b

Varga Szabó Annamária
római katolikus hitoktató

Virágné Geiszler Éva
informatika-matematika tanár

Völgyiné Sebik Judit
gyógypedagógus

Ziskóné Bődi Anett
testnevelőtanár, táncpedagógus

 

Nyugdíjasaink:

Tancsics Flóriánné
gazdasági ügyintéző 

Cseriné Kiss Judit
magyar nyelv- és irodalomtanár, ének-zene tanár 

Füzesi Zsuzsanna
tanító, fejlesztőpedagógus

Kozma Györgyi
tanító, technikatanár 

Szenkovics Éva
tanító

Némethné Asbóth Éva
könyvtáros

Németh Gyöngyi
dráma- és színházpedagógus, testnevelőtanár

Vörös Ágnes
tanító 

Napi ige

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács

Dominó Trans
Bethlen Alap
Nyitott ajtók
Cholnoky Kalendárium
Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány
Reményik
Szombathely Diakóniai Központ
Evangélikus Diakónia Magyarország
Evangelikus.hu
YS