Művészeti iskola beiratkozás

 

 

Kedves Szülők!

 

     Művészeti iskolánk beiratkozása a 2023/24-es tanévre június 8-án és 9-én 7.30-10.00, valamint 15.00-17.00 között lesz iskolánk aulájában. 

A honlapunkról letölthető nyomtatványt kérjük, pontosan töltsék ki! Aki biztosítani szeretné gyermeke helyét, ne mulassza el az időpontot, mert a fennmaradó helyeket feltöltjük az új jelentkezőkkel. Utólagos módosításokat csak kivételesen indokolt esetben tudunk elfogadni. A jelentkezés egy tanévre szól. Iskolánkban maximum 2 művészeti ág választható.

      Amennyiben gyermekük más művészeti iskolába is jár, azt fel kell tüntetni a megfelelő helyen. Nézzenek utána, hetente hány órát vesz ott igénybe a gyermek, illetve térítési vagy tandíjat fizetnek. Az állam csak egy képzést támogat, ott térítési díjat kell fizetni, a többiért viszont tandíjat. Minden ezzel kapcsolatos információt megtalálnak a szülői nyilatkozaton, mely az ismertető alatt letölthető. 

     A nyomtatvány igény esetén az iskolában is átvehető, illetve a beiratkozáskor az aulában is kitölthető lesz. Az elsősök részére az osztályfőnökök is adnak tájékoztatást. 

Várjuk jelentkezéseiket, köszönjük bizalmukat!

 

Üdvözlettel: az iskola művészetis tanárai

 

A 2023/2024-es tanévben induló tanszakok:

 

Zeneművészeti ág: Fúvós, Billentyűs és Vonós

Képző- és iparművészeti ág:  Környezet- és kézműveskultúra

Táncművészeti ág:  Néptánc és Kreatív gyermektánc

 

Tudnivalók a művészeti iskolai beiratkozásról

Ki iratkozhat be a művészeti oktatásra?

Iskolánk művészeti tagozatai nyitottak minden, az adott művészeti ág iránt érdeklődő 6-18 éves fiatal előtt, függetlenül attól, hogy iskolánkban, vagy más intézményben folytatják-e alapszintű tanulmányaikat.

Túljelentkezés esetén azonban előnyt élveznek iskolánk tanulói, valamint azok a növendékek, akik előző tanévben már valamelyik művészeti tanszakunkon tanultak.

Mikor kell beiratkozni?

Minden tanévre be kell iratkozni. Ennek időpontja általában az előző tanév végén kijelölt néhány nap. 

Egyes tanszakokon előfordulhat, hogy a korlátozott számú férőhely miatt nem tudjuk minden érdeklődőnek biztosítani a képzést.

 Javasoljuk, hogy a zenei képzést csak az alapiskola 2. osztályától vegyék igénybe!

Hol és hogyan lehet beiratkozni?

Beiratkozni kizárólag a szülő (gondviselő) által lehet az arra kijelölt helyiségben.

Hogyan?

  1. KITÖLTÉS.  A JELENTKEZÉSI LAP-ot pontosan és hiánytalanul ki kell tölteni. A kitöltésben kollegáink segítenek. 

A kitöltéshez szükséges

  • a tanuló 11 számjegyből álló OM azonosítója,
  • valamint a szülő nyilatkozata arról, hogy a beiratkozni kívánó gyermek jár-e más művészeti iskolába, és ha igen, melyikbe.

Szükséges nyilatkozni a hátrányos helyzet meglétéről is.

  1.  REGISZTRÁCIÓ. A kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot regisztráltatni kell a tanév végén meghirdetett beiratkozási időpontban. Kollégáink ellenőrzik a szabályos kitöltést, illetve az adatok hiánytalan meglétét. Hiányos lapot sajnos nem fogadhatnak el!
  2.  BEFIZETÉS: A beiratkozás a térítési díj/tandíj befizetésével válik befejezetté. A térítési díjat ill. tandíjat két részletben kérjük befizetni.  Az első félév befizetésének (átutalással vagy az iskolatitkártól kapott csekkel) október 31-ig, a második félévének március 31-ig meg kell történnie.

Mi a különbség a térítési díj és a tandíj között?

  • Térítési díjat fizet minden tanulónk a beiratkozáskor megjelölt tanszak elvégzéséért.
  • Tandíjat fizet a tanuló egy második tanszakra jelentkezés esetén.  Ekkor az első (általában a zenei) tanszakra térítési díjat, a választott második tanszak után pedig tandíjat fizet. A tandíj összege minden esetben kissé magasabb a térítési díjénál.

Egy tanuló két tanszaknál többet nem választhat!

A tanuló a zenei tanszakokon egyéni oktatásban részesül. Emellett kötelező tárgyként csoportos szolfézs ill. kamarazenei oktatáson kell részt vennie.

Minden más tanszakon csoportos oktatás zajlik.

Ki kaphat mentességet vagy kedvezményt a térítési díj és/vagy tandíj fizetése alól?

Ha gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor az arról szóló jogerős határozat bemutatása mellett mentesül a térítési díj fizetése alól. A sajátos nevelési igényű tanulóink is mentesülnek a díjfizetés alól.

Lehetőség van továbbá – a kérés alapos írásbeli megindoklása mellett– mentességet kérni, amelynek megítéléséről az iskola igazgatója és a művészeti igazgatóhelyettes dönt a főtárgytanár és az osztályfőnök javaslata alapján.

 

ZENEMŰVÉSZET

(EGYÉNI)

KÉPZŐ, TÁNC

(CSOPORTOS)

 

TÉRÍTÉSI DÍJ

 

22.000-

 

 

16.000-

 

TANDÍJ

 

26.000-

 

 

18.000-

18 éven felül:

TÉRÍTÉSI DÍJ

 

36.000-

 

 

30.000-

18 éven felül

TANDÍJ

 

40.000-

 

 

32.000-

 

Művészeti iskolánk a 2022/2023-as tanévben a tizedik évét kezdi meg.  Az egyre növekvő érdeklődés mögött minden bizonnyal az elmúlt év sikerei, a jó hangulatú délutáni órák, az izgalmas fellépések, fesztiválok és egyéb megmérettetések állnak.  Immár elmondhatjuk, hogy a művészet szinte minden területét képviseljük, azok értékeit ápoljuk, átadjuk. Növendékeink sokoldalú képzésére törekszünk, valamint arra, hogy értsék a különféle művészeti ágak komplexitását, az egyetemes kultúrát, mint egységet lássák, értékeljék.

Bemutatkozunk:

Zeneművészeti ág

Aki a zenetanulás mellett dönt, valószínűleg nem egy évre kötelezi el magát, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy egy-egy hangszer megismerése, megkedvelése és élményszerű megszólaltatása több éves feladatot ad növendéknek, tanárnak egyaránt. Ifjú zenészeink kitartó gyakorlása azonban már az első év végén eredményt hozhat. A félév munkájának gyümölcsét már decemberben learathatják, amikor sikeres vizsgakoncertet adhatnak a tanultakból. A magasabb évfolyamba lépéshez szükséges tudásszintjükről majd az év végi hangversenyen adnak számot. Tanszakainkat és koncertjeinket családias hangulat jellemzi, ahol a gyerekek örömmel kibontakoznak. Produkcióik színesítik az iskolai ünnepségeket is.

A hangszerórákhoz szolfézs is kapcsolódik, melyen a zenei képességek fejlesztése a legfőbb cél. 

Legügyesebb növendékeink regionális, sőt országos versenyeken is jártak már, szép eredményekkel, helyezésekkel, különdíjakkal öregbítve iskolánk hírnevét.

Zenei tanszakaink a következők:

Fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon)

Oktatók: Kerti Áron, Hotzi Péter

Rézfúvós (furulya, kürt, trombita)

Oktató: Kiss Barna

Hegedű

Oktatók: Kacziba Éva, Soósné Poór Katalin, Rác Gábor

Zongora

Oktatók: Bognár Rita, Simkó Zsuzsanna, Bak Orsolya, Vlasitsné Kardos Éva

 

Zeneismeret-szolfézs:

Oktatók: Borsos Beatrix, Soósné Poór Katalin

 

Táncművészeti ág 

Kreatív gyermektánc

E tanszakunkon a különféle modern táncok alapjait sajátíthatják el a növendékek, játékos módon. 

A tanítás heti kétszer két órában zajlik. A kreatív gyerektánc fő jellemzői: ritmus, játék, koordináció, egyéni és együttes alkotás, páros és csoportos kreatív játékok, jókedv és jó közösség.

A tanszakra a következő évben is várjuk a jelentkezőket, kisfiúkat és kislányokat egyaránt.

Moderntánc versenyeken szép eredményekkel büszkélkedhetnek, versekkel-zenékkel színesített bemutatóik szívet melengetőek.

Oktató: Ziskóné Bődi Anett

undefined

Néptánc

    A tanszakon a legkisebb óvodásoktól az érettségiző gimnazistákig mindenféle korosztály csoportjai megtalálhatóak. Kiváló tánctudásukat iskolai rendezvényeken, gálákon, fesztiválokon csodálhatjuk meg. Szóló- és csoportos versenyeken szerepelnek növendékeink nagy sikerrel. A népi kultúrával komplex módon ismerkednek meg, táborozásaik, közös utazásaik közösségformáló erejű, nagy élmények. 

     A kisebbek az alapvető táncmotívumok elsajátítása mellett Vas megye tánctípusait kóstolgatják, sok játékkal és ritmikai készségfejlesztéssel övezve. A nagyobbak összetettebb, immár nagyobb jártasságot igénylő tánctechnikákkal  ismerkednek. Szoros kapcsolatot ápolnak a Gencsapáti hagyományőrzőkkel, és az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttessel. 

 A kisebb-nagyobb fiúkból alakult Vasi Kislegénycéh a „Felszállott a páva” televíziós vetélkedő különdíjasaként országos elismertségre tett szert.              

Oktatóik:  Molnár Péter,  Kővári Réka, Fekete-Tóth Bianka

Környezet-és kézműves kultúra

Fontos feladatunknak tartjuk a játékos tevékenykedtetést.

Kihasználjuk a város adta lehetőségeket. Látogatjuk a Képtárat, a Gyermekek Házát, részt veszünk az Agora rendezvényein. Gyakran megyünk gyűjtőkörútra az iskolához közeli parkokba. Az itt gyűjtött természetes anyagokat játékkészítésre használjuk fel az év során.

Tevékenységünk kapcsolódik az ünnepkörökhöz, évszakokhoz.

A foglalkozások során tanulóink megismerkednek a hagyományos kézműves technikákkal, valamint a sokféle anyaggal, amelyekből a munkadarabok készülnek. Teret kapnak az egyes feladatok során a tanulók egyéni ötletei, tervei, kreativitásuk. A kézműves foglalkozásokat örömteli, jó hangulatú, kitartó munka jellemzi.
Szívesen küldenek pályázatokra is alkotásokat, a növendékeink sok szép eredményt, országos helyezést is elértek!

Oktató: Takács Ilona 

 

Tekintsék meg  az 1. vasi művészeti fesztivál képgaléria összeállítását, melyen a mi iskolánk vett részt.

 

Beiratkozáshoz jelentkezési lap. 

 

 

 

Napi ige

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács