Dolgozóink

Sátory Károly
intézményigazgató, fizikatanár

Oláhné Németh Mónika
intézményi igazgatóhelyettes, matematika- és fizikatanár

Kacziba Éva
művészeti igazgatóhelyettes, hegedűtanár

Steindl-Papp Judit
intézményi lelkész

Senyei-Molnár Anna
gazdasági ügyintéző

Bolla Norbertné
iskolatitkár

Badicsné Dobai Edit
osztályfőnök 5.a, angolnyelv-tanár

Bak Orsolya
zongoratanár, korrepetítor

Bognár Rita
zongoratanár

Borsos Beatrix
társosztályfőnök 5.b, ének-zene tanár, szolfézs tanár

Dalos Tibor
osztályfőnök 6.a osztály, történelem- és földrajztanár

Fekete-Tóth Bianka
néptánc-oktató

Ferencz Ágnes
angoltanár, napközis tanár

Füzesi Zsuzsanna
tanító, fejlesztőpedagógus

Gálosné Kemény Ivette
tanító 

Gregersen-Labossa Ágnes
fejlesztőpedagógus

Gregersen-Labossa Flóra
pedagógiai asszisztens

Gömbös Katalin
evangélikus hitoktató, fejlesztőpedagógus

Gulyás Judit
osztályfőnök 7.b osztály, testnevelőtanár

Hajósné Molnár Hajnalka
osztályfőnök 5.b osztály, biológia- és kémiatanár, természetismeret-tanár

Horváth Eszter
tanító, 1.b

Hotzi Péter

fúvóstanár

Kerti Áron
fúvóstanár

Kiss Barna
fúvóstanár

Kovács Andrea
osztályfőnök 8.a, németnyelv-tanár

Kovács Szabolcsné
tanító (GYES)

Kővári Réka
néptánc-oktató

Kósáné Sipos Rita
római katolikus hitoktató

Majorné Harkai Orsolya
magyar nyelv- és irodalomtanár

Markó Regina
pedagógiai asszisztens

Menczinger Tamás
evangélikus hitoktató

Menyhárt Izabella
tanító 4.a, angolnyelv-tanár

Mesterházy Csilla
osztályfőnök, tanító 1.b, fejlesztőpedagógus

Mészáros Renáta
zongoratanár, szintetizátor-keyboard tanár

Molnár Péter
néptánc-oktató

Nagy Szilvia
osztályfőnök 4.b, angolnyelv-tanár

Nagyné Petró Judit
pedagógiai asszisztens

Nagy-Szabó Viktória
osztályfőnök 3.b

Némethné Asbóth Éva
könyvtáros

Németh Gyöngyi
dráma- és színházpedagógus

Némethné Németh Tímea
tanító 3.a, németnyelv-tanár

Pápai Bettina
osztályfőnök 4.a, németnyelv-tanár

Péchy Zoltán
technika-fizika tanár, napközis tanár

Pintér Julianna
osztályfőnök, tanító 2.a

Rác Gábor
hegedűtanár

Schmallné Csákvári Gyöngyi
osztályfőnök, tanító 1.a, biológia- és földrajztanár

Simkó Zsuzsanna
zongoratanár

Soósné Poór Katalin
hegedűtanár 

Szabó-Ambrus Eszter
tanító 1.a

Szabóné Nagy Eszter
osztályfőnök, tanító 3.a, fejlesztő pedagógus

Szombathelyi Noémi
tanító (GYES)

Takács Ilona
osztályfőnök 6.b osztály, matematika- és rajztanár, kézműves kultúra oktató

Tinicsné Berta Brigitta
tanító 2.a

Tomcsányi Kovács Szilvia
osztályfőnök 7.a, magyar nyelv- és irodalomtanár, drámapedagógus, ének-zene tanár

Dr. Tóthné Gősi Enikő
osztályfőnök 8.b, német-matematika tanár

Tóthné Békefi Eszter
tanító (GYES)

Tóth Zsolt
testnevelőtanár

Varanka Krisztina
osztályfőnök, tanító 2.b, könyvtáros, fejlesztő-differenciáló pedagógus

Varga Szabó Annamária
római katolikus hitoktató

Virágné Geiszler Éva
informatika-matematika tanár

Völgyiné Sebik Judit
gyógypedagógus

Vörös Ágnes
tanító 4.b

Ziskóné Bődi Anett
testnevelőtanár, táncpedagógus

 

Nyugdíjasaink:

Tancsics Flóriánné
gazdasági ügyintéző 

Cseriné Kiss Judit
magyar nyelv- és irodalomtanár, ének-zene tanár 

Kozma Györgyi
tanító, technikatanár 

Szenkovics Éva
tanító

 

 

Napi ige

Mert az Úr szereti a jogosságot…

(Zsolt 37,28a)

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!

(Lk 20,25)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács