Reményik napok iskolánkban

Hagyomány szerint október végén megemlékezünk iskolánk névadójáról, Reményik Sándorról. A két napos rendezvénysorozat programjai közt szerepeltek vetélkedők, imaösvény, történelmi séta és elsősegélynyújtás is.
A Reményik napok keretében csütörtökön az 5. és 8. osztályos diákjaink a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ intézményeinek életébe pillanthattak be.
Egy-egy film megtekintésével indították a gyerekek a napot. A nagyobbak egy olyan alkotást nézhettek meg, mely egy idősotthon falai közé vezeti a nézőt és az ott élők mindennapjaiba enged bepillantást. Különösen a demencia okozta problémák kérdéskörét hozza elénk a film, amely kapcsán felmerülő nehéz élethelyzetekkel és kérdésekkel a diákok a saját családjukban, nagyszüleik, idős rokonaik kapcsán is találkozhatnak. A látottak megbeszélése és feldolgozása után, a Johanneum otthonba látogattak a fiatalok, ahol az otthon fogyatékos és idős lakóival eltöltött idő – beszélgetés, kertrendezés – célja, hogy saját élményen keresztül is mélyebb betekintést kapjanak a diákok a diakónia, azaz az evangélikus egyház által végzett szeretetszolgálat fontos munkaágába. Otthonainkban lehetőség van a középsikolában teljesítendő közösségi szolgálat óráinak az eltöltésére, így a délelőtt során ennek lehetőségeiről is szót ejtettünk a 8. évfolyamos tanulóinkkal.
Az 5. évfolyamos diákok a sérült, de mégis teljes és boldog életet élő sérült emberekről szóló filmet követően az evangélikus gyülekezet területén töltötték a délelőttöt. Az idős lakók életéről is hallhattak, de a személyes találkozásra egy következő alkalommal kerül sor. A közös éneklés, a fantáziát igénylő foglalkozás, a kerekesszék kipróbálása és a templomi imaösvény mind-mind azt szolgálta, hogy diákjaink érzékenyebbé váljanak a saját környezetükben élő idős, sérült emberek problémáira és fogékonyabbá váljanak a segítségnyújtásra, meglássák annak lehetőségeit. Átélhették, megérezhették a teremtettség csodáját, Isten szeretetét a különböző érzékszerveiken keresztül. A látássérült Csiszár Tamás és kiképzett kutyája Rió is a vendégünk volt, akik a résztvevő egészséges gyermekeket biztosan elfogadóbbá tették a sérült emberekkel szemben.
A 6. évfolyamosok történelmi-irodalmi sétát tettek a városban, a hetedikesek pedig az irgalmas samaritánusról szóló bibliai történetet idézhették fel. A bevezető után a Johannita Segítőszolgálat vezetői és önkéntesei tartottak bemutatót a lovagrend történetéről, a segítőszolgálat működéséről. A fiatalok megnézték a johannita mentőautót és gyakorolták az újraélesztést.
Pénteken sport és műveltségi vetélkedő várt kicsikre és nagyokra egyaránt, majd a Reményik napok zárásaként nagyon szép megemlékezésen vehettünk részt együtt.

A záró ünnepséget itt visszanézhetik:

 

Napi ige

Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén.

(Zsolt 116,9)

Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él.

(Lk 20,38)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács