Középkori hangulat az ötödik évfolyamon

Ötödik osztályos tanulóink a középkorral ismerkednek.

Az új Nemzeti Alaptanterv komoly változásokat hozott a történelem tanításában. Ennek egyik fontos eleme volt, hogy a tananyag jobban figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, így 5-6. évfolyamon nagyobb hangsúlyt kap az életmód, valamint egy-egy személyiség és a hozzá kapcsolódó változások.

Ennek kapcsán került sor iskolánk 5. évfolyamán a középkor feldolgozását segítő projektre, melyben a diákok szabadon választott feladatként középkori várakat készíthettek általuk szabadon választott technikával. Így készültek várak papírból, műanyagból, legóból. A legnépszerűbb típus címét viszont a sütemény alapú várak nyerték el, hiszen ezek a munkák nem csak a szellemet, hanem a testet is táplálták. Az elkészült munkákat galériánkban megtekinthetik.

Napi ige

Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.

(Zsolt 5,12c)

A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel.

(ApCsel 13,52)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács