Költészet napi vetélkedő Bobán

József Attila életének eseményeiből és verseiből összeállított műveltségi vetélkedőn, valamint szavalóversenyen vettek részt diákjaink Bobán.

A csapatversenyen 5. helyezést értek el tanulóink: A csapat tagjai: Borsics Anna, Breznovits Karola, Imre Johanna, KántorKata                 

A szavalóversenyen 3. helyzést ért el Farkas Bálint 5.a osztályos tanulónk.
Felkészítő: Cseriné Kiss Judit

Gratulálunk!

Napi ige

Ekkor azt mondta [Isten Jákóbnak]: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj… Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni.

(1Móz 46,3–4)

Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok.

(Zsid 12,12–13)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács