Igazgatói közlemény

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata értelmében 2020. március 16-tól az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

A mai naptól Iskolánk is digitális úton fog Önökkel kommunikálni, melynek első lépése az, hogy az osztályfőnökök ellenőrizik, minden osztályban, minden szülő elérhető-e.
Ha ez megtörtént, az osztályközösséggel egyeztetett kommunikációs csatornán fognak jelentkezni az osztályban tanító pedagógusok. A pedagógusok küldik mindazt az információt, mely hozzásegíti Önöket, hogy otthon gyermekükkel átvehessék az új tananyagot, gyakorolhassanak, és a tanultakhoz kötődő információkhoz, vázlatokhoz, videókhoz, gyakorló feladatokhoz, olvasmányokhoz és további kiegészítő tartalmakhoz jussanak.

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmüket, mivel személyes jelenlétünk nélkül nem tudjuk kontrolálni, hogy a gyerekek végrehajtják-e, megírják-e a kitűzött feladataikat, megnézik-e, elolvassák-e a küldött anyagokat, a távoktatás ideje alatt Önökre e tekintetben nagyobb felelősség hárul. Kérjük a tisztelt Szülőket, lehetőségeikhez képest minél többet tanuljanak gyermekükkel, segítsék őket és ellenőrizzék, hogy elvégezték-e feladataikat.  

Értesítjük továbbá Önöket, hogy iskolánk igény esetén ügyeletet lát el. Kérjük a kedves Szülőket, hogy ezzel a lehetőséggel kizárólag abban az esetben éljenek, ha gyermekük elhelyezését semmilyen más módon nem tudják megoldani.

Szükség esetén lehetőséget biztosítunk étkezésre is. Az ételt az iskolából saját éthordóval lehet elvinni. Ez igényt is az osztályfőnökök fogják felmérni.

Az iskolában hagyott felszerelésekért, melyekre otthon szükségük van, az osztályfőnökökkel egyeztetett időintervallumban be lehet jönni.

Kedves Szülők!

Iskolánk híres a szülőkkel ápolt jó kapcsolatáról, a közösségünkben kialakult családias légkörről. Úgy gondoljuk, hogy mindez a bajban csak erősödni fog, és közösségünk e nehéz időszakban is kiválóan fog együttműködni.

Bízva abban, hogy mielőbb újra biztonságban érezhetjük magunkat, együttműködésüket előre is megköszönve, tisztelettel:

Sátory Károly
igazgató         

Napi ige

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg.

(Péld 19,21)

Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben…

(1Pt 4,7–8)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács