Hittan hét volt iskolánkban

Az ügyeletes gyerekek és azok számára, akik hittanos táborra készültek a szünidőben, hittanos hetet szerveztek az evangélikus gyülekezet hitoktatói. A hét során Jézus példázataival foglalkoztak.

A hétfői témánk az Aki kősziklára épít volt Lk 6,47-49 alapján. Énekeket tanultunk Bea vezetésével, s imádkoztunk. Az 1-2. osztályosokkal Gömbös Katalin, a 3-4. osztályosokkal Menczinger Tamás foglalkozott, mikor kicsit kettévált a csapat. Arról beszélgettünk, hogy az életünknek is erős alapra van szüksége. A legerősebb alap, ha Istenre hallgatunk, az ő szava szerint élünk. Dramatikus játékokat játszottunk, építkeztünk, rajzoltunk, rejtvényeket fejtettünk, sokat játszottunk. Imával és énekkel zártuk a délelőttöt.

Kedden a Magvető példázatáról beszélgettünk, -Isten igéje hogyan gyökerezhet meg a szìvünkben. Jó földet kerestünk, búzamagot ültettünk, ami csütörtökre ki is kelt. Rajzoltunk, játszottunk, rejtvényt fejtettünk az igékkel kapcsolatban. 

Szerdán Az irgalmas samaritánus volt a témánk. Ki a mi felebarátunk? Báboztunk, dramatizáltunk, segítő játėkokat játszottunk. 

Csütörtökön A nagy vacsora példázattal foglalkoztunk. Elfogadjuk-e Isten meghívását? Kifogásokról, válaszokról, megoldásokról beszélgettünk. Meghívókat, ajándékokat, készítettünk, bibliai ételeket, gyümölcsöket kóstoltunk. Étkezési szokásokról beszélgettünk.

Pénteken A só és a világosság példázatát boncolgattuk: mi a só és a fény szerepe az életünkben? -Beszélgettünk a sószövetségről is.  "Ėn vagyok a világ világossága..." Isten ajándékáról, útmutatásáról, Jézus követéséről volt szó. "Ti vagytok a föld sója" - Jézus milyen feladatot bíz ránk? Hogyan világítsunk embertársainknak, hogyan ízesítsük meg egymás ėletėt? Tanultunk új dalt: Ízt ad a só, megtart... Agyagból, és festett üvegből mécsestartókat hészítettünk. Záráskor áttekintettük a feldolgozott példázatokat, igéket. Átismételtük a példázatokhoz kapcsolódó megtanult új dalokat. Reméljük, hogy a héten "elültetett" ige-magok,  meggyökereznek a szívünkben, és növekedésnek indulnak. A foglalkozás végén szép igéslapot, igés matricát és jégkrėmet kaptak a gyerekek.

Nagyon szépen köszönjük Borsos Bea tanárnő, Simon Benedek és Rác Fanni zenei szolgálatát.

Napi ige

Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül.

(Zsolt 32,10b)

A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.

(Róm 5,5)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács