Erdei iskolában

Erdei iskolában jártak bobai tagintézményünk tanulói. Beszámolót olvashatnak az ott töltött napokról:

 

A világ nem a könyveidben és térképeidben van, hanem odakint.

 

Hazánk szeretetéhez, megismeréséhez több út vezet. Magyar dalok, versek szeretete, a történelem, a történelmi hagyományok ismerete, hazánk csodálatos tájain való túrázás, természeti értékeink felfedezése.

Iskolánk kiemelt fontosságúnak tartja a tapasztalati úton való tanulást, a vizsgálódást, a megfigyelést, a „személyes találkozást” a tananyag tartalmakkal. Ezekhez teremt kiváló lehetőséget az – immár 14. éve, hatodik osztályos tanulóknak megszervezésre kerülő – „Erdei Iskola” program. Négy napra – eltávolodva szűkebb környezetünktől és vidékünktől – kiköltözünk a természetbe. Kitárul előttünk új osztálytermünk ajtaja és vár minket a Káli- medence. Tantervi anyaghoz kapcsolódóan ismerkedünk a vulkanizmussal, a kőzetekkel, földrajzi fogalmakkal, valamint a természetismeret órán tanult élőlényekkel, melyeket itt, a természetes élőhelyükön figyelhetünk meg. Ebben az évben a földrajzi helyekhez, növényekhez fűződő legendáké volt a főszerep. Így nem tudtuk elkerülni a történelemhez, a művészettörténethez, az irodalomhoz való kapcsolódást sem.

A tanulók számára valóságos önismereti tréning egy ilyen alkalom, hiszen rengeteget tanulhatnak saját határaikról, tűrőképességükről, erejükről, kitartásukról. A naponta megtett túrák hossza 10- 14 km, melyet mindenki legyalogolt, s talán nem is gondolta volna, hogy ekkora teljesítményre képes. Gratulálunk valamennyi túrázónak, s remélhetőleg ez is egy bizonyíték volt arra, hogy kitartással elérhetőek a kitűzött célok.

Egy-egy osztály ilyen alkalmakkor igazán összekovácsolódik, jobban megismerik egymást, kiderül, kire mennyire lehet számítani, ha segíteni kell a másiknak, ha vigasztalás kell, ha erő kell a lépésekhez, ha cipelni kell kicsit a másik terhét.

Kedves hatodik osztályosok! Büszkék vagyunk Rátok! A teljesítményetekre, a fegyelmezettségetekre, a kitartásotokra. Reméljük tartalmasnak ítéltétek meg ezt a „kalandot”, s megszerettétek a „túrázva megismerni” életérzését!

                                                                        Lilla néni és Kriszti néni

/ ui.: Köszönjétek meg Ti is, szüleiteknek a hozzájárulást, a támogatást, a szállítást, a lehetőséget!/

Napi ige

Bölcs szívű és hatalmas erejű ő: ki tudna ellene szegülve épségben maradni?

(Jób 9,4)

Ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

(Róm 12,16)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács