Beiskolázási tájékoztató

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásról:

A törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét tankötelessé válik. A szülő kérésére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

 

 TEENDŐK

 

Iskolakezdés halasztása

 

Amenyiben az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt, akkor a szülő teendője a következő:

A szülőnek a gyermek óvodájában be kell mutatnia a szakértői bizottság véleményét, melyet az óvoda tölt fel az Oktatási Hivatal információs felületére.

A szülőnek a továbbiakban nincs teendője!

 

Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülő a kérelmet saját maga nyújtja be az Oktatási Hivatalhoz!

 

Ebben az esetben: a szülő az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapjáról letölti és kinyomtatja a vonalkódos kérvényt. Miután kitöltötte, a papíralapú kérelmet a POSTÁN 2020. január 1. és 2020. január 15. között adhatja fel. A postai bélyegzőn ennek az intervallumnak kell szerepelnie (se előtte, se utana), különben nem foglalkozik a Hivatal a kérelemmel!!!!!

 

CÍM:   Oktatási Hivatal

Budapest

1982

 

A kérelem kötelező elemei:

 

Minden esetben a kéreleműrlapot kell használni!

 

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

 

  • A kérelmező (szülő) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok
  • A gyermek személyes adatai: név, születési helyés idő, oktatási azonosító száma, amelyet az óvodától tud a szülő megkérdezni, lakcím
  • a gyermek óvodája pontos adatai: oktatási azonosító száma az óvodának, neve, címe (ezeket szintén az óvodától tudja a szülő megkérdezni)
  • a gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete (fáradékony, testi éretlenség, túlzott játékonyság, délutáni alvás, válás, egyéb a gyermek lelki érettségét befolyásoló tényező, szociális háttér stb.) indokolja és a fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodában maradás
  • a kérelmező szülő nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el

 

A kérelemben foglaltakat alátámasztó minden dokumentumot (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatványt stb.) csatolni érdemes a kérelemhez.

 

 

Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt.

Amennyiben 8 napon belül nem hozható döntés (hiányos kérelem, további adatokra van szükség, szakértői bizottság kirendelése indokolt stb.) az Oktatási Hivatal hatvan napon belül hoz döntést.

Napi ige

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács