Csendesnap az egészség jegyében

Az őszi félévünk Csendesnapja az Egészség héthez kapcsolódott.

 

A napkezdő áhítat Pál apostol szavaiból kiindulva - „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?” - felvezette a nap témáját, miszerint az életünk, a testünk Isten ajándéka és feladatunk is, hogy vigyázzunk erre az ajándékra és magára az egészségünkre. Arra is rávilágított az igehirdetés, hogy keresztyén emberként hivatásunk az, hogy sérült, beteg embertásaink felé odaforduljunk és a segítségükre legyünk. 

Az 1-4. osztályos tanulók számára forgószínpad szerűen zajlott a délelőtt. Iskolánk védőnője minden évfolyam számára más-más témában tartott előadást. Viki tanító néni gyógyteákat készíett  a gyerekek számára, a tanító nénik a saját osztályaikban  pedig a színek köré csoportosítva, gyógyhatású bilbia növényekkel ismertették meg a gyerekeket. A nap során a testmozgás sem maradhatott el. 

Az 5.-6. évfolyamos diákok a gyülekezet területén töltötték a délelőttöt. Az áhítat után egy kisfilmet nézhettek meg, amely a sérült, de mégis boldog és teljes életet élő emberek élettörténetével ismerkedhettek meg. A kerekesszék kipróbálása és a templomi imaösvény mind-mind azt szolgálta, hogy diákjaink érzékenyebbé váljanak a saját környezetükben élő, sérült emberek problémáira és fogékonyabbá váljanak a segítségnyújtásra, meglássák annak lehetőségeit. Átélhették, megérezhették a teremtettség csodáját, Isten szeretetét a különböző érzékszerveiken keresztül. A látássérült Csiszár Tamás és kiképzett kutyája Rió ismét a vendégünkk volt, aki a résztvevő egészséges gyermekeket biztosan elfogadóbbá tették a sérült emberekkel szemben. 

A 7.-8. évfolyamos diákjaink A Kóristák című film segítségével egy közösség „gyógyulásának”, egészségessé válásának a tanúi lehettek és osztályaik közösségében irányított beszélgetés során dolgozták fel a látottakat.

Napi ige

Fenyíts minket, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy!

(Jer 10,24)

Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által.

(1Thessz 5,9)

Iskolánk alapítványa

Testvériskoláink

Tehetségpont vagyunk

Örökös Ökoiskola vagyunk

Iskolánk Johannita védnökség alatt

Tudósítások iskolánkról

e-Igazgatótanács